Nieuwsbericht RKGV-Velsen 14-12-2020

Al onze sportactiviteiten voor volwassenen en jeugd worden tot 19 januari 2021 stopgezet i.v.m. nieuwe Covid19 maatregelen die ingaan vanaf 14-10-2020 0:00 uur.

Zorg goed voor elkaar en maak er binnen de mogelijkheden een liefdevolle Kerst en een vredig uiteinde van. Blijf gezond en dan gaan we er in 2021 weer een sportief en gezellig jaar van maken.

Bestuur en leiding van de RKGV-Velsen


Opbrengst Grote Clubactie 2020

Dankzij onze (jonge) lotenverkopers is dit jaar weer een bedrag bijeengebracht waarvan onze penningmeester een aangenaam gevoel krijgt. Hartelijk dank allemaal en natuurlijk hopen we dat vele kopers van een lot nog worden verblijd met een prijs! Zij hebben in ieder geval zeker onze club geholpen!

GCA-Cheque-2020

Corona ledenvergadering Gymnastiekvereniging rkgv ‘Velsen’

Digitaal, d.w.z. via een mozaïek van heel kleine videobeeldjes, hebben de bestuursleden op vrijdagavond 20 november 2020 de eerste online-video-ledenvergadering in de geschiedenis van de vereniging gehouden. Alle leden van de vereniging waren via email uitgenodigd zich aan te melden en het bleek dat 2 leden dit hebben gedaan.

Tijdens de vergadering kwamen de gebruikelijke agendapunten aan de orde en werden de bestuursleden bedankt voor hun inzet en gedechargeerd voor zover nodig.

Financieel en qua ledenaantal heeft de vereniging de Coronatijd redelijk goed doorstaan en de hoop is dat dit zo kan blijven.

Om dit te vergemakkelijken geven we u nog de suggestie Grote Clubactie loten te kopen om cadeau te doen. U kunt een prijs winnen en de vereniging krijgt een extra financiële injectie.

Klik hier om online uw lot(en) te kopen!

ECHT WAAR!

80% van het bedrag dat u aan loten koopt gaat direct naar de vereniging.
Koop ze bij ons (jeugd)lid, dat bij u langs komt! of online via de online-knop hierboven!


Mededeling

nieuwe maatregelen Corona RKGV-Velsen

N.a.v. de persconferentie van 3-11-2020 en ons overleg met de gemeente en de Veiligheidsraad Kennemerland stoppen we m.i.v. 4-11-2020 22:00 uur de groepslessen van 18 jaar en ouder voor de periode van 4-11-2020 tot en met woensdag 18-11-2020.

Dan wordt bepaald door de overheid welke maatregelen daarna zullen gelden.
Alle lessen van kinderen onder 18 jaar gaan door met inachtneming van alle eerdere RIVM  maatregelen. 

Grote Club Actie 2020 (2)

Dit “Coronajaar” is het wel heel erg gemakkelijk om (online) loten voor de Grote Club Actie te kopen. Klik op onderstaande knop en u kunt alles online regelen. Hoeveel loten? Betaling enz…

ECHT WAAR!

80% van het bedrag dat u aan loten koopt gaat direct naar de vereniging.
Koop ze bij ons (jeugd)lid, dat bij u langs komt!
of online via de online-knop hierboven!

Grote Clubactie 2020

Zaterdag 19 september kunnen onze (jeugd)leden weer langskomen met hun Grote Clubactie-loten! Vorig jaar verzamelden ze voor de vereniging:

Cheque_Opbrengst_GCA_2019_v1

Hoeveel wordt het dit ‘rampjaar 2020’ de opbrengst?

We hebben -dankzij Corona- lange tijd niet kunnen gymmen. De leden mochten -als ze dit wilden- hun contributie overslaan. Alle kosten liepen echter gewoon door. Wilt u hier a.u.b. aan denken als onze (jeugd)leden bij u aanbellen?

BELANGRIJK!

Leswijziging!

De lessen van juf Liesbeth van dinsdag 16.00-18.00 uur a.s. kunnen NIET DOORGAAN, omdat zij nog t/m woensdag in Quarantaine zit en wij geen vervanging hebben kunnen vinden.

Lessen inhalen?

kan op:
maandag 16.00-19.00 of
donderdag 18.00-20.00 uur bij juf Tosca in de Dolfijnzaal.
Of op
maandag 16.00-17.00 of 17.00-18.00 in Santpoort. Of
donderdag 17.00-18.00 of 18.00-19.00 uur in de Waterloozaal en ook nog op
vrijdag 16.00-17.00 of 17.00-18.00 uur bij juf Tosca in de Waterloozaal.

31-8-2020: Aanvang lessen!

Beste leden van de RKGV-Velsen,

Heel graag wil ik de datum van de start van de lessen van het nieuwe seizoen meedelen: 31 augustus 2020

Stopzetting lessen medio maart – augustus samenvatting:

Na een stopzetting van de lessen medio maart, het niet hebben van een eigen buitenruimte en de onduidelijkheden over de besmetting en bestrijding van corona, hebben we geen lessen meer gegeven. We hebben de contributiegelden over het 3e kwartaal dan ook niet geïncasseerd ter compensatie van het niet kunnen lesgeven.

RIVM/VSG gedragsregels:

 1. In alle accommodaties hangen adviezen bij de ingang
 2. Afstand houden 1,5 meter
 3. Maximaal 4 volwassenen in kleedkamers of andere ruimtes
 4. Handen wassen: in alle gymzalen hangen zeep- en handdoek dispensers
 5. In de sporthallen staan desinfectie zuilen
 6. In de bergingen staat een dispenser voor het reinigen van de materialen
 7. Tussen en tijdens de lessen zoveel mogelijk ventileren
 8. Presentielijsten zullen up to date moeten zijn voor telefoon nummer en email adres i.v.m. contactonderzoek: Voor het lesuur zal de leiding deze zichtbaar ophangen en kunnen deze aangepast worden.
 9. Bij hoest, niezen, verhoging en andere klachten blijft u, en ook uw kind thuis
 10. Geen handen schudden
 11. Als iemand in het gezin corona heeft blijven u en al uw huisgenoten thuis     

Wat betekenen deze gedragsregels nu concreet:

 1. Iedereen komt al aangekleed in sportkleding naar de les
 2. Kinderen onderling hoeven geen afstand te bewaren 

Peuters:

–       Er mogen maximaal 4 volwassen mee de kleedkamers in om de kinderen te helpen; veelal 2 per kleedkamer. 

Stem met de leiding en ouders af, evt. via WhatsApp groep, welke ouders die week mee gaan (evt. roulatie) en evt. helpen bij de lessen.

–       Ouders brengen de kinderen 5 minuten voor tijd en de groep die binnen is gaat naar buiten via de nooduitgang. Uw kind kunt u buiten ophalen.

Kinderen 4 – 17 jaar:

–       De leiding zal zo veel mogelijk de kinderen elkaar laten helpen bij de oefeningen

–       Ouders brengen de kinderen 5 minuten voor tijd en gaan niet mee naar binnen

–       De groep die binnen is gaat naar buiten via de nooduitgang: uw kind kunt u buiten ophalen

Volwassenen:

–       Schoenen worden gewisseld op 1,5 meter afstand in de gymzaal

–       Neem deze buitenschoenen mee naar de zaal en leg deze daar neer in een tas, samen met uw andere spullen

–       Bewaar afstand in de gehele accommodatie, dus ook in de zalen

–       Neem zoveel mogelijk eigen materiaal mee benodigd voor de lessen, of gebruik badhanddoeken om over de matten e.d. te leggen

–       Reinig zorgvuldig zelf het gebruikte materiaal van de vereniging

Als er nog vragen of opmerkingen zijn horen wij dit graag.

Als er nieuwe aanvullende maatregelen komen dan zullen wij deze met u delen.

Ook wij willen graag samen met u zorgen dat corona niet wordt verspreid!

Bestuur en leiding RKGV-Velsen
Als u geen mail meer had hoeven ontvangen i.v.m. beëindiging van het lidmaatschap, verzoeken wij u deze als niet verzonden te beschouwen.Als u bemerkt dat we iemand niet gestuurd hebben, omdat ons mailbestand niet up to date is dan verzoeken wij u deze mail door te sturen. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Zwet Slotenmaker

(   +31(0)6-2907 4679

Corona en binnensporten

Beste leden van de RKGV-Velsen

Eind juni heeft minister president Rutte namens het kabinet weer een nieuwe routekaart gepresenteerd. Hier kunnen we uit lezen dat binnen sporten weer mag plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 op 1,5 meter afstand en bij een goede gezondheid. Wij volgen deze richtlijnen, ook om de veiligheid van leiding en leden te kunnen bewaken.

Nu is het volgende probleem opgetreden: per 4 juli begint de grote schoolvakantie 2020. In de vakanties hebben wij geen toegang tot de gymzalen, omdat wij volgens het huurcontract dan niet huren. We gaan navragen bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn in deze uitzonderlijke situatie, omdat we wel huur betaald hebben tot nu toe. Vooralsnog weten wij niet beter dan dat we pas na de schoolvakantie weer les gaan geven eind augustus 2020.

Ter herinnering: Als compensatie voor de contributiegelden (niet kunnen sporten  medio maart, april, mei en juni)  hebben we in mei afgesproken binnen de vereniging om het 3e kwartaal 2020 (juli, augustus, september) niet te incasseren, maar u de keuze vrijheid te laten om wel of niet te betalen via eigen overschrijving op rekeningnummer NL06 RABO 0175806918 t.n.v. Gymnastiekver. R.K.G.V. Velsen o.v.v. lidmaatschapsnummer en/of voornaam en achternaam. Mocht u een donatie willen en kunnen doen, dan ontvangen wij die graag voor eind september 2020

Blijf veilig en gezond, geniet van de vakantie en vier het leven.

Leiding en bestuur RKGV-Velsen
Sylvia van der Zwet Slotenmaker
(+31(0)6-2907 4679